image/svg+xml VENDER TU MÓVIL PARA APOSTAR LAGUNIK GABE GERATU ROBAR DINERO A TU FAMILIA MUGIKORRA SALDU APOSTU EGITEKO REPETIR CURSO GUZTIEI GEZURRAK ESAN QUEDARTE SIN AMIGAS NI AMIGOS IKASTURTEA ERREPIKATU COMENZAR CON OTRAS ADICCIONES ZURE FAMILIARI DIRUA LAPURTU MENTIR A TODO EL MUNDO BESTE ADIKZIO BATZUEKIN HASI

JOKOAN
SARTUKO ZARA?

ONLINE JOKATZEAK ETA APUSTUAK EGITEAK KALTE BAINO EZ DIZU EGITEN ZURI ETA ZURE INGURUKOEI. EZ JOKATU!

¿TE LA
JUEGAS?

JUGAR Y APOSTAR ONLINE SOLO TE PERJUDICA A TI Y A QUIENES TE RODEAN. ¡NO TE LA JUEGUES!

JOKATZEN SARTZEN BAZARA, BIDE HAU HARTUKO DUZU

SI TE LA JUEGAS, SEGUIRÁS ESTE CAMINO

12 ETA 18 URTE BITARTEAN, NOIZBAIT %38,4K EGIN DU APUSTU

38,4%

ENTRE 12 Y 18 AÑOS HAN APOSTADO ALGUNA VEZ

12 ETA 18 URTE BITARTEKO %25,5EK APUSTU EGIN DUTE AZKEN URTEAN

25,5%

ENTRE 12 Y 18 AÑOS HAN APOSTADO EN EL ÚLTIMO AÑO

12 ETA 18 URTEK BITARTEKO GAZTEEN %6K MENDEKOTASUN-ARAZOREN BAT DUTE

6%

ENTRE 12 Y 18 AÑOS TIENE YA UN PROBLEMA DE ADICCIÓN

NOLA ERAGITEN DIZU?

¿CÓMO TE AFECTA?

MENDEKOTASUN-SINTOMAK

SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

DIRU GEHIAGO ETA DENBORA GEHIAGO BEHAR DUZU APUSTUAK EGITEKO

NECESITAS MÁS DINERO Y TIEMPO PARA APOSTAR

ARAZOA DUZULA UKATZEN DUZU

NIEGAS TENER UN PROBLEMA

DIRUA LAPURTZEN HASTEN ZARA

EMPIEZAS A ROBAR DINERO

ABSTINENTZIA-SINDROMEA DAUKAZU ETA SUMINKORRAGO ZAUDE

TIENES SÍNDROME DE ABSTINENCIA Y ESTÁS MÁS IRRITABLE

APUSTU EGITEA ZURE KEZKA BAKARRA DA

APOSTAR SE CONVIERTE EN TU ÚNICA PREOCUPACIÓN

BESTE MENDEKOTASUN BATZUEKIN HASTEN ZARA, JOKOAREKIN DUZUN ARAZOA ERAMANGARRIAGOA IZAN DADIN

COMIENZAS CON OTRAS ADICCIONES PARA HACER MÁS LLEVADERO TU PROBLEMA CON EL JUEGO

ZURE FAMILIA, LAGUNAK, BIKOTEKIDEA… GALTZEN DITUZU

PIERDES A TU FAMILIA, AMIGOS, PAREJA,…

NOLA AURREA HARTU?

¿CÓMO PREVENIRLA?

BEREIZKI KIROLA, HAREN IZARRAK ETA ZURE IDOLOAK APUSTUETATIK

SEPARA EL DEPORTE, SUS ESTRELLAS Y TUS ÍDOLOS DE LAS APUESTAS

EZ EGIN INOIZ APUSTURIK, HORREK EZ DU INOIZ HUTS EGITEN

NO APUESTES NUNCA ESTO NUNCA FALLA

EZ UTZI ENGAINATZEN TIPSTER BIDEZ

NO TE DEJES ENGAÑAR POR TIPSTERS

INORK EZ DU DIRURIK OPARITZEN

NADIE REGALA DINERO

GOGOAN IZAN BANKUAK BETI IRABAZTEN DUELA

RECUERDA QUE LA BANCA SIEMPRE GANA

EZ IZAN ZALANTZARIK LAGUNTZA ESKARTZEKO

NO DUDES EN PEDIR AYUDA

EZ IZAN ZALANTZARIK HITZ EGITEKO.
LAGUNTZA ESKATZEA AUSARTA IZATEA DA

NO DUDES EN HABLARLO
PEDIR AYUDA ES DE VALIENTES

  Nahiago baduzu, zuzenean idatzi edo deitu iezaiguzu:

  Si prefieres, puedes escribirnos o llamarnos directamente:

  Prebentzio komunitarioaren zerbitzua

  Servicio de Prevención Comunitaria

  Calle San Prudencio, 30
  01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
  ifbs@araba.eus
  945 15 10 15